PRIMJER DOBRE PRAKSE – „RAD U OGRANIČENIM I SKUČENIM PROSTORIMA“

U okviru edukativnog programa „Zaštiti se znanjem!“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, organizirao je radionicu na temu „Izvođenje radova u skučenim prostorima i mjere zaštite na radu“. Na radionici su sudjelovali brojni stručnjaci odgovorni za zaštitu na radu i osobe koje u djelokrugu svojih poslova obavljaju i/ili organiziraju poslove u skučenim i ograničenim prostorima.

Radionica je organizirana kao prilika da se svi sudionici upoznaju s propisima koji reguliraju sigurno izvođenje radova u navedenim uvjetima, kao i s praktičnim primjerima iz Hrvatske i drugih zemalja. Između ostalih predstavljeni su ključni koraci i procedure kada vanjski izvođači izvode radove i ulaze u ograničene prostore, pa je prikazan film „Rad u ograničenim i skučenim prostorima“ u kojem je profesionalni tim KEMIS-Termocleana čistio šahtove u jednoj velikoj tvrtki. Predstavljen je kompleksan i sustavan prikaz operativnog postupka sa svim sigurnosnim aspektima od pripreme i dobave svježeg zraka, ograđivanja i označavanja prostora, pregleda opreme za podizanje (osiguranje), ishođenja dozvola za ulazak, postavljanja uređaja za mjerenje opasnih plinova, procjene rizika prije izvođenja radova, provjetravanja i upuhivanja svježeg zraka, pribavljanja dozvole za ulazak u ograničeni prostor, čišćenja okna prije ulaska, prikaza ograničenog prostora pripremljenog za ulazak radnika, provjere prisustva opasnih plinova neposredno pred ulazak, pripreme radnika koji ulazi (pojas, odijelo s maskom i dovodom zraka, pojas s užetom za izvlačenje, svjetiljka, rukavice).

http://uznr.mrms.hr/program-zastiti-se-znanjem-rad-u-skucenim-prostorima-i-mjere-zastite-na-radu/wppaspec/oc1/cv0/ab156/pt2128