KEMIS-TERMOCLEAN CERTIFIED BY NORM SCCp

Just a day after the integrated ISO system audit, KEMIS-Termoclean was successfully certified by another international standard SCCp (Safety Checklist Contractors for Petrochemicals) - a supplier safety certification in the petrochemical industry. The SCCp certification confirms the added value of improving the health, safety and environmental management systems. In this...

KEMIS-Termoclean CERTIFICIRAN NORMOM SCCp

Samo dan poslije integriranog audita ISO sustava, KEMIS-Termoclean uspješno je certificiran još jednom međunarodnom normom SCCp (Safety Checklist Contractorsfor Petrochemicals) - sigurnosno certificiranje dobavljača u petrokemijskoj industriji. SCCp certifikat potvrđuje dodatnu vrijednost za unaprjeđenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša. Na taj način se u svim dijelovima poslovnih procesa...

FIRST INTEGRATED CONTROL AUDIT FOR 3 ISO NORMS

Adria Norm Certification Company d.o.o. performed the first integrated audit of our company according to the requirements of 3 international standards - ISO 9001: 2015 quality management system, ISO 14001: 2015 environmental management system and OHSAS 18001: 2007 health and safety management system in April 2019. This year the audit...

PRVI INTEGRIRANI NADZORNI AUDIT PO 3 ISO NORME

Certifikacijska kuća Adria Norma d.o.o. obavila je prvi integrirani audit naše tvrtke prema zahtjevima 3 međunarodne norme – sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015 i sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007 u travnju 2019. godine. Audit je ove godine obavljen u našim poslovnicama...