Nadzorni audit normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i recertifikacija SCCp

Godišnji audit Kemisova integriranog sustava upravljanja od strane certifikacijske kuće TÜV Austria održan je 7. i 8. travnja 2022.godine. Nadzorni audit prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 proveden je prema prethodno dostavljenom planu audita s ciljem ocjene učinkovitosti integriranog sustava upravljanja u pogledu ispunjenja postavljenih ciljeva, te primjenjivih zakonskih i ugovornih obaveza. Također je proveden recertifikacijski audit prema SCCp:2011 zahtjevima kontrolne liste. Auditom je ove godine prvi dan bila obuhvaćena lokacija sjedišta u Zagrebu i novo skladište neopasnog otpada s operativom u Sesvetskom Kraljevcu. Drugi dan obuhvatio je skladište opasnog i neopasnog otpada i operativu u Novom Vinodolskom. Na auditu su i ove godine aktivno sudjelovali rukovoditelji svih Kemisovih organizacijskih jedinica (uprava društva, kadrovska služba, računovodstvo i financije, komercijala, operativa, skladište otpada, zaštita na radu i zaštita od požara, razvoj i integrirani sustav upravljanja). 

TÜV Austria – Pozitivna zapažanja:

  • Usmjerenost uprave za povećanjem učinkovitosti ključnih procesa 
  • Stručnost, tradicija i iskustvo
  • Dokumentacija integriranog sustava upravljanja

Društvo je ostvarilo rast poslovanja, pokrenulo investicijski ciklus u vozila i opremu, te značajno smanjilo nenaplaćena potraživanja. U tijeku je bilo uvođenje KPI za sva radna mjesta. Nalazi svih državnih inspekcija zaštite na radu, te zaštite okoliša su bili bez primjedbi. Od strane auditora uočena je namjera osiguranja financijske stabilnosti društva, veće povezanosti s grupacijom Gorenje i HISENSE Group, težnja u uključivanju zaposlenika u donošenje odluka, te osiguranje kvalitetne i sigurne infrastrukture. Uprava potiče sudjelovanje radnika u unapređenju sustava i uvedeno je nagrađivanje inicijativa i predlaganje novih ideja. Zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću uklopljeni su u poslovne procese društva. Politika integriranog sustava upravljanja središnji je strateški dokument društva, te je revidirana nakon imenovanja novog direktora društva. 

SVI zaposlenici Kemisa zaslužni su za prikazano stanje i pozitivne nalaze bez nesukladnosti. 
Lokacije skladišta u Sesvetskom Kraljevcu i Novom Vinodolskom izgledala su besprijekorno. 
Čestitke SVIM KEMISOVCIMA na aktivnom i kvalitetnom sudjelovanju te prikazanim dostignućima.