Vatrogasna vježba „Jastrebarsko 2022“

U Kemisovom Skladištu opasnog i neopasnog otpada Jastrebarsko u suradnji s ovlaštenom tvrtkom Konspekt d.o.o. održana je vatrogasna vježba pod nazivom „JASTREBARSKO 2022“ 25. ožujka 2022. godine. Tema vježbe bila je simulacija izvanredne situacije, odnosno požara manjeg razmjera, a u njoj je sudjelovalo svih 11 zaposlenika skladišta. Mjesto provedene vježbe je samo skladište i dostavno dvorište KEMIS-Termocleana, na adresi V. Holjevca 20.

Vježba se sastojala od 3 dijela:

  1. dio vježbe:
    Najavili smo vježbu Ravnateljstvu civilne zaštite na broj 112. Zatim smo aktivirali ručni javljač vatrodojavnog sustava, unutar Hale B. Po aktivaciji javljača došlo je do požarnog režima rada i upalile su se sirene za dojavu požara. Djelatnik u Hali B, najbliži vatrodojavnoj centrali pristupio je centrali i na njoj je očitao mjesto požara, obavijestio je najbliže djelatnike o lokaciji požara, te su skupa krenuli prema mjestu aktivacije javljača požara kako bi simulirali gašenje požara vatrogasnim aparatima.
  2. dio vježbe:
    Aktivirali smo ručni javljač vatrodojavnog sustava u Hali B. Po aktivaciji sirena svi djelatnici brzo su se evakuirali iz svih hala na zborno mjesto ispred skladišta tvrtke PA-VIN. Radnicima je trebala minuta i 36 sekundi do zbornog mjesta. Nakon evakuacije svi radnici su u parovima vježbali gašenje požara hidrantskom mrežom u dostavnom prostoru skladišta. Predmet gašenja bilo je dostavno vozilo pod pretpostavkom požara u pošiljci otpada. Djelatnici su požar vozila gasili hidrantskom mrežom sa sigurne udaljenosti uz višestruko ponavljanje spajanja hidrantske opreme na instalaciju.
  3. dio vježbe:
    Djelatnik društva KONSPEKT d.o.o. održao je kratku prezentaciju i svima nazočnima podijelio upute za rukovanje vatrogasnim aparatom. Pripremio je smjesu goriva i vode u posudi za vježbe gašenja požara te upaljenom šibicom izazvao požar u posudi. Svi djelatnici su vježbali gašenje požara vatrogasnim aparatima.

Zaposlenici su pokazali veliku sigurnost u upravljanju izvanrednom situacijom tako da su sve tri odrađene vježbe ocjenjene pozitivno od strane tvrtke Konspekt. Cilj vježbe bio je održavanje znanja i preventivna priprema djelatnika za brzo djelovanje kod požara u nastajanju i uznapredovalog požara.