RUDJER BOŠKOVIĆ’S NETWORKING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

We actively participated and gave a presentation at the networking event of the Ruđer Bošković Institute (RBI) with environmental partners to discuss jointly new opportunities for collaboration. The meeting was held for a small number of business partners operating in business areas and niches in which the RBI has specific...

UMREŽAVANJE INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ I ZAŠTITE OKOLIŠA

Aktivno smo sudjelovali i održali prezentaciju na događanju umrežavanja Instituta Ruđer Bošković (IRB-a) s partnerima iz područja zaštite okoliša, kako bi se zajednički razmotrile nove mogućnosti za suradnju. Susret se održao za manji broj poslovnih partnera koji djeluju u poslovnim područjima i nišama u kojima IRB ima specifične kompetencije. Događanje...

NEW IMS POLICY PUBLISHED

New IMS (Integrated Management System) Policy by KEMIS-Termoclean d.o.o. it was released on June 5, 2018. Awesome announcement day was June 5th as it is celebrated worldwide as World Environment Day. IMS's policy is a quality upgrade of our "Quality and Environmental Management Policy", released back in 2008, and is...

OBJAVLJENA NOVA POLITIKA ISU (INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA)

Nova Politika ISU (integriranog sustava upravljanja) tvrtke KEMIS-Termoclean d.o.o. objavljena je 5. lipnja 2018. godine. Izuzetan dan za objavu bio je 5. lipnja jer se taj datum u cijelom svijetu obilježava kao Svjetski Dan zaštite okoliša. Politika ISU je kvalitetna nadogradnja naše „Politike upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša“ koja je...