KEMIS-Termoclean imenovan za pravnu osobu od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Zagreba

Gradska Skupština Grada Zagreba, na 32. sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine, donijela je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba. KEMIS-Termoclean d.o.o. je između ostalih imenovan kao pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba u segmentu...