Korisno

 

Pregled informacija iz područja gospodarenja otpadom često zna biti kompleksan i kompliciran te zamagljen u obilju različitih uniformnih informacija. Kako bi došli do određenog podatka, gubimo  previše vremena.

KEMIS-Termoclean želi pojednostaviti pristup informacijama, otvoriti put za više znanja, saznanja i preglednosti u što kraćem vremenu. Naši inženjeri prenijeli su i uredili najvažnije materijale iz područja gospodarenja otpadom kako bi za Vas bili pregledniji i čitljiviji.

Svim našim klijentima i partnerima, svim našim zaposlenicima ali i svim ostalim posjetiteljima naših internetskih stranica, želimo uz jednostavno i kvalitetno upoznavanje s KEMIS-Termocleanom i našim uslugama, ostaviti poveznicu na značajne i zanimljive internetske stranice koje su vezane za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom ali i puno više od toga.

Osiguranje zdravlja i sigurnosti čovjeka te očuvanje prirode i okoliša temeljni su civilizacijski postulati.

Izvrsnost naših usluga manifestira se i kroz proaktivnu afirmaciju i širenje znanja i relevantnih informacija. Razvoj pozitivne svijesti utemeljene na načelima održivog razvoja neophodni su za uspjeh održivog razvoja.

STRUKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
https://www.mzoe.hr/

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU (MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE)
http://www.haop.hr/

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
http://www.fzoeu.hr/

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
https://www.hgk.hr/

HRVATSKE VODE
http://www.voda.hr/hr

KRUŽNA EKONOMIJA
https://kruzna-ekonomija.com/

ONLINE MAGAZIN Ekologija.com.hr
https://www.ekologija.com.hr/

EUR LEX – PRISTUP ZAKONODAVSTVU EUROPSKE UNIJE
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr

SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION
http://www.basel.int/

UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME
https://www.unenvironment.org/

WASTE DIVE
https://www.wastedive.com/

WASTE 360
https://www.waste360.com/

ISWA – INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION
https://www.iswa.org/

PARKOVI HRVATSKE
http://www.parkovihrvatske.hr/naslovnica

WWF ADRIA
http://www.wwfadria.org/

KEMIS-Termoclean d.o.o. – GORENJE GROUP – HISENSE GROUP

HISENSE ELECTRIC Co. Ltd. KINA
http://global.hisense.com/

GORENJEGROUP SLOVENIJA
https://www.gorenjegroup.com/en/

KEMIS d.o.o. SLOVENIJA
http://www.kemis.si/