Dozvole za gospodarenje otpadom

Imamo sve potrebne dozvole i rješenja za industrijska i kemijska čišćenja te gospodarenje otpadom od strane nadležnih institucija.

Dozvole za izvoz opasnog otpada se posebnim postupkom dobivaju prilikom svakog izvoza.

SKLADIŠTE OPASNOG OTPADA JASTREBARSKO,
Većeslava Holjevca 20, 10450 Jastrebarsko

SKLADIŠTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA NOVI VINODOLSKI,
Dubova 5, 51250 Novi Vinodolski

SKLADIŠTE NEOPASNOG OTPADA ZAGREB,
Kanalski put 12, 10000 Zagreb

 • DOZVOLA ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM (428 ključnih brojeva neopasnog otpada)
  – OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA I INTERVENTNOG SAKUPLJANJA NEOPASNOG OTPADA, PRIPREME ZA PONOVNU UPORABU, OPORABE NEOPASNOG OTPADA POSTUPKOM R12 I R13 TE ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA POSTUPKOM D13, D14 I D15
  REPUBLIKA HRVATSKA – GRAD ZAGREB
  GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA
  SEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – Odjel za održivo gospodarenje otpadom
  KLASA: UP/1 351-02/20-018/8 URBROJ: 251-09-32/003-20-23

OČEVIDNICI GOSPODARENJA OTPADOM - KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.