Dozvole za gospodarenje otpadom

Imamo sve potrebne dozvole i rješenja za industrijska i kemijska čišćenja te gospodarenje otpadom od strane nadležnih institucija.

Dozvole za izvoz opasnog otpada se posebnim postupkom dobivaju prilikom svakog izvoza.

SKLADIŠTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA JASTREBARSKO
Većeslava Holjevca 20, 10450 Jastrebarsko

 • DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM (407 ključnih brojeva opasnog otpada)
  OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA I DRUGE OBRADE OPASNOG OTPADA

  – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  (KLASA: UP/I 351-02/16-11/19, URBROJ: 517-06-03-1-16-12)
 • RJEŠENJE – Ispravak pogreške iz DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM od 22.07.2016.
  za redne brojeve otpada 347. i 351.
  – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  (KLASA: UP/I 351-02/16-11/19, URBROJ: 517-06-3-1-16-17)

 • DOZVOLA ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM (297 ključnih brojeva neopasnog otpada)                                                OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA, OPORABE I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA                                                                           Zagrebačka županija                                                                                                                                                                                                                                Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša                                                                                                        (KLASA: UP/I 351-02/20-01/10, URBROJ: 238/1-18-02/2-21-21)

SKLADIŠTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA NOVI VINODOLSKI
Dubrova 5, 51250 Novi Vinodolski

 • DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – DJELATNOST SAKUPLJANJA OPASNOG OTPADA
  postupci S, IS, R13 i D15 (68 ključnih brojeva opasnog otpada)
  – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom,                                        Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom
  (KLASA: UP/1 351-02/20-131/25, URBROJ: 517-03-2-1-20-7)
 • DOZVOLA ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM (400 ključnih brojeva neopasnog otpada)
  PRIKUPLJANJE, PRIHVAT, OPORABA I ZBRINJAVANJE OTPADA PREMA R13 i D15
  – Primorsko-goranska županija                                                                                                                                                                                                  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
  (KLASA: UP/I 351-01/17-12/8, URBROJ: 2170/1-03-08/2-17-7)

SKLADIŠTE NEOPASNOG OTPADA SESVETSKI KRALJEVEC
Strojarska cesta 9b, 10361 Sesvetski Kraljevec

 • DOZVOLA ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM (428 ključnih brojeva neopasnog otpada)
  OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA, OPORABE I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA POSTUPCIMA S, IS, PU, R12, R13, D13, D14, D15.
  – Grad Zagreb
  Gradski ured za gospodarstva, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom,                                     Odjel za održivo gospodarenje otpadom
  (KLASA: UP/1 351-02/20-018/8, URBROJ: 251-09-32/003-20-23)  

OČEVIDNICI GOSPODARENJA OTPADOM - KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.