Izjava o privatnosti

KEMIS-Termoclean d.o.o. obvezuje se da će za svakog Ispitanika koji koristi web usluge i rješenja društva pružiti odgovarajuću razinu povjerljivosti, dostupnosti i integriteta osobnih podataka.

Prikupljene osobne podatke i daljnja obrada istih bit će izvršena uz odgovarajuće fizičke i logičke mjere osiguranja. Osobni podaci prikupljeni i korišteni uz prethodnu privolu, bit će obrađivani sve dok Ispitanik ne obavijesti društvo na nedvosmislen i jasan način da privolu povlači. 

Svi prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama izvan Europske unije.

Svaki pristup osobnim podacima odobren je od strane društva i dostupan je samo ovlaštenim osobama. Na pohranjenim osobnim podacima neće biti provođena automatizirana obrada ili profiliranje.

U slučaju dodatnih pitanja vezanih uz kontrolu i obradu osobnih podataka možete poslati e-mail na sljedeće adrese:
info@kemis-termoclean.hr  

U slučaju bilo kakvih nepravilnosti vezano za postupak obrade i kontrole osobnih podataka od strane KEMIS-Termoclean d.o.o. možete kontaktirati:

Republika Hrvatska
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb
Tel. 01/ 4609-000
Fax. 01/ 4609-099
E-mail: azop@azop.hr