O nama

KEMIS-Termoclean d.o.o. jedna je od vodećih tvrtki u Republici Hrvatskoj koja nudi cjelovita rješenja na području industrijskih i kemijskih čišćenja te gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom. Vrhunskom realizacijom naših usluga, želimo održavati zadovoljstvo naših kupaca na najvišoj razini.

KEMIS-Termoclean posluje u sastavu grupacije GORENJE iz Republike Slovenije koje pak posluje od 2018. godine u sklopu kineske grupacije HISENSE Group. Prema kvaliteti bonitetne izvrsnosti spadamo među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte. Imamo preko 700 zadovoljnih klijenata.

Rezultat našeg rada je smanjenje rizika u Vašem poslovanju.

Smanjujemo i neutraliziramo negativne utjecaje na okoliš – nečistoća i zagađenja, otpada iz proizvodnje i uslužnih djelatnosti itd.

Čišćim okolišem omogućavamo našem klijentu veću produktivnost, pouzdanost i kontinuiranost rada, više zdravlja i sigurnosti na radu što sve skupa donosi manje troškove poslovanja.

Obavljamo razna industrijska i kemijska čišćenja uređaja i objekata svih veličina od malih obrta i restorana, pa sve do velikih proizvodnih procesa u industrijskim postrojenjima. Između ostalog čistimo kuhinjske mastolovce, separatore ulja, spremnike naftnih derivata i kemikalija, spremnike, cjevovode, kotlove, rashladne tornjeve, ionske izmjenjivače, nehrđajući čelik, čistimo i pasiviziramo inox materijale, obavljamo ultrazvučna čišćenja, antikorozivnu zaštitu, visokotlačna pranja, obavljamo hitne intervencije, saniramo onečišćenja, požarišta itd.

Prisutni smo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i najveći smo izvoznici opasnog otpada u države EU. Sakupljamo otpad iz industrije, maloprodaje, javnih ustanova, bolnica, malih tvrtki, obrta i drugih institucija.

Poslujemo kroz integrirani sustav upravljanja i certificirani smo najpoznatijim međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SCCp. Imamo također sve potrebne dozvole i rješenja za industrijska i kemijska čišćenja te gospodarenje otpadom od strane nadležnih institucija.

Sjedište Uprave je u Zagrebu u industrijskoj zoni na Žitnjaku u poslovnoj zgradi Gorenja. 

Pri Upravi pozicionirane su poslovne službe: komercijala, kadrovski poslovi, ljudski resursi, financije i računovodstvo, kontroling, razvoj i integrirani sustav upravljanja.

U Republici Hrvatskoj imamo 3 lokacije za privremeno skladištenje otpada s velikim kapacitetima skladištenja:

 •  Skladište neopasnog otpada Sesvetski Kraljevec (Operativa)
 • Skladište opasnog i neopasnog otpada Jastrebarsko 
 • Skladište opasnog i neopasnog otpada Novi Vinodolski (Operativa, Komercijala)

LOKACIJE

Najveća vrijednost naše tvrtke su ZAPOSLENICI.

KEMIS-Termoclean d.o.o. broji više od 60 zaposlenika kojih je najviše u Operativi odnosno čišćenjima, prihvatu i obradi otpada. Naše iskustvo i znanje, stručna osposobljenost u industrijskim i kemijskim čišćenjima, sakupljanju i zbrinjavanju otpada od presudne su važnosti za izvrsnost naših usluga. Svi naši radnici, pored dugogodišnjeg iskustva na ovim poslovima, imaju položene potrebne ispite za rad s opasnim i toksičnim materijalima, kao i ispite s područja zaštite na radu, vatrogasne tečajeve, tečajeve prve pomoći, tečajeve za rad na siguran način pojedinim alatima i strojevima itd. Vozači svih kategorija koji prevoze otpad imaju položen ADR ispit za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. Vodimo računa o visokoj razini sigurnosti ne samo naših djelatnika već klijenata, partnera i kooperanata.

20 % naših zaposlenika ima visoku i višu stručnu spremu. To je multidisciplinaran stručni tim sastavljen od inženjera kemije, rudarstva, geologije, ekoinženjerstva, ekologije, socijalnog rada, ekonomije, financijskog menadžmenta itd.

Direktor tvrtke istovremeno je i Predsjednik Uprave te upravlja kolegijima Uprave na kojima između ostalog Stručni kolegij potvrđuje godišnje i izvanredne Ciljeve ISU – integriranog sustava upravljanja. U Ciljeve ISU postavljaju se sve značajne planirane aktivnosti, programi, projekti koji na neposredan ili posredan način povećavaju kvalitetu poslovanja, unaprjeđuju zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu.

Stručni kolegij Uprave tvrtke KEMIS-Termoclean d.o.o. čine:

 • Direktor društva
 • Voditelj kadrovskih poslova
 • Direktor financija
 • Voditelj računovodstva i financija
 • Direktor komercijale
 • Direktor operative
 • Direktor skladišta otpada
 • Savjetnik direktora društva (ISU i Razvoj).

Organizacijska struktura KEMIS-Termoclean d.o.o.

Pri izvođenju radova koristimo raznovrsnu profesionalnu opremu koju kontinuirano obnavljamo i moderniziramo. Pored opreme za čišćenja (pumpe, crijeva i sl.), imamo i veliki vozni park s uslugama prijevoza otpada (vakum-autocisterne s visokotlačnim pumpama za pranje, kamione sandučare, kamione s rampom, kombi vozila, viličare za manipulaciju teretom itd.). Sva oprema posjeduje odgovarajuće ateste za rad poštujući sve zakonske zahtjeve, a sva vozila koje prevoze opasni otpad ADR certifikate.

Poslovi sakupljanja otpada, skladištenje opasnog i neopasnog otpada, briga oko sustavnog zbrinjavanja i konačne obrade otpada, uz uvođenje novih tehnologija i razvojnih projekata, sve uz potpuno poštivanje zakonskih i ostalih zahtjeva u kojem su svi poslovni procesi uključeni u cjeloviti životni ciklus tzv. „life cycle“.

Tvrtka posluje kroz INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA uz certificirane norme sustava upravljanja. Opseg primjene sustava upravljanja uključuje gospodarenje otpadom te industrijska i kemijska čišćenja.

Nositelji smo Bisnodeovog Zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti AAA po kojem spadamo u najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte u Hrvatskoj. Ispunjavamo kriterije bonitetne izvrsnosti za 2016., 2017. i 2018. godinu i jedan smo od najpouzdanijih hrvatskih poslovnih subjekata koji ima pravo koristiti status Zlatna izvrsnost, kao simbol ocjene bonitetne izvrsnosti. Osvajali smo u nekoliko navrata nagradu ˝Zlatna kuna˝ u domeni najprofitabilnijih tvrtki kao i nagradu ˝Gazela˝ koja se dodjeljuje  tvrtkama koje ostvaruju najbrži rast.

Bisnode certifikat

Imamo 4 certificirane međunarodne norme (certifikata):

Robustan, vjerodostojan i pouzdan sustav je naš alat za postizanje poslovne izvrsnosti kroz kvalitetnu, brzu i učinkovitu uslugu, sve uz visoke mjere sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša. Kao tvrtka kojoj je core-business zaštita okoliša, logično je da je naš sustav upravljanja okolišem bude iznimno izvrstan i pogonski motor cijelog integriranog sustava.

 

 

POLITIKA ISU (integriranog sustava upravljanja) središnji je strateški dokument tvrtke koji integrira sve pojedinačne poslovne procese, sustave upravljanja i certifikate, te određuje strategiju i viziju dugoročnog poslovanja. Politika se sastoji se od 7 temeljnih načela od kojih su društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj načela svih načela.

Politika ISU objavljena je 5. lipnja 2018. godine na dan koji se u cijelom svijetu obilježava kao Svjetski Dan zaštite okoliša.

Politika ISU je kvalitetna nadogradnja “Politike upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša” iz 2008. godine.

SVI MI u KEMIS-Termocleanu dio smo integriranog sustava upravljanja i snosimo pojedinačne i zajedničke odgovornosti u njegovoj provedbi.   

Područje kojim se bavimo, industrijsko i kemijsko čišćenje, gospodarenje različitim vrstama otpada, a posebno gospodarenje opasnim otpadom zahtijeva poštivanje maksimalnih operativnih standarda zaštite i sigurnosti. Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava poput primjerice toksičnosti, mutagenosti, zaraznosti, karcinogenosti, nadražljivosti, zapaljivosti itd. Neškodljivo uklanjanje, pravilno i kontrolirano zbrinjavanje opasnog otpada prijeko je potrebno kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi i zagadio okoliš.

Zaštiti od požara posvećujemo puno pažnje. Hale u kojima se skladište opasne tvari opremljene su senzorima dima i u slučaju požara aktivira se alarm i pokreće sistem automatskog gašenja vatre vatrogasnom pjenom ili prahom, ovisno o vrsti požara. Termovizijskim kamerama radnici kontroliraju hale kako bi bili sigurni da nigdje u skladištima nema nekotroliranog rasta temperature.

Prema međunarodnim normama ovo su vrlo značajni aspekti okoliša (potencijalni negativni utjecaji na okoliš) i jednako tako značajni rizici za sigurnost i zdravlje čovjeka.

MEĐUTIM „U NAŠIM RUKAMA“, SVI RIZICI VAŠIH ASPEKATA BITI ĆE POTPUNO NEUTRALIZIRANI.

Tvrtka KEMIS-Termoclean d.o.o. osnovana je 10. srpnja 2007. godine udruživanjem tvrtki KEMIS d.o.o. i Termoclean-Zg d.o.o.. Obje tvrtke su od svojih početaka među vodećima u svom području.

Tvrtka Termoclean-Zg d.o.o. osnovana je 1989. godine. Osnivači i vlasnici tvrtke su stručnjaci s iskustvom u industrijskim i kemijskim čišćenjima, bajcanjima i antikorozivnoj zaštiti. Tijekom rada na industrijskim i kemijskim čišćenjima pojavio se problem zbrinjavanja otpada nastalog u operativnim procesima, kao i industrijskog otpada iz proizvodnih i drugih pogona, pa se Termoclean-Zg sve više orijentirao na problematiku zbrinjavanja opasnog i ostalog otpada, u čemu su bili među pionirima na tom području u Hrvatskoj.

Tvrtka KEMIS d.o.o. osnovana je 1997. godine u Zagrebu kao odgovor na tadašnje kompleksno stanje na području zbrinjavanja opasnog otpada u Hrvatskoj. Zbog nedostatka pogona i kapaciteta za obradu opasnog otpada u Hrvatskoj, tvrtka se od samog početka morala okrenuti izvozu opasnog otpada i njegovu zbrinjavanju u zemljama s odgovarajućom infrastrukturom (Austrija, Njemačka, Mađarska, Španjolska itd.).

Udruživanjem dviju izvrsnih tvrtki proširuje se spektar zajedničkih djelatnosti, povećava sinergija i kvaliteta usluga te se snižavaju operativni troškovi. Od zbrinjavanja opasnog otpada iz vremena kada još nisu ni postojali krovni zakoni o otpadu, preko zajedničkih projekata sakupljanja rabljenih ulja u suradnji sa ZGO, kao najveći dobavljači za prvu hrvatsku spalionicu opasnog otpada, kao izvođači radova na održavanju i kemijskom čišćenju postrojenja posebno kod posebno osjetljivih i složenih radova postupanja sa opasnim otpadnim tvarima u uobičajenim i izvanrednim situacijama, te kao konzultanti u specifičnim problemima postupanja i zbrinjavanja opasnog otpada, tvrtka se profilirala u najvećeg izvoznika opasnog otpada u Hrvatskoj.

Nudimo cjelovita, pouzdana, sigurna i troškovno prihvatljiva rješenja na području industrijskih čišćenja i gospodarenja otpadom. Najveći smo izvoznici opasnog otpada u Hrvatskoj, ali mišljenja smo da je u Republici Hrvatskoj potrebno kroz stručnu i profesionalnu raspravu podržavati kvalitetne projekte zbrinjavanja i obrade otpada. Pri tom tehnologija mora biti maksimalno sigurna za okoliš i doprinositi smanjenju negativnih utjecaja. To bi u konačnici smanjilo rizike i opasnosti za ljude i okoliš kao i troškove korisnicima ovih usluga.

 • Razvoj svijesti i poticanje, istraživanje, provedba i razvoj održivih razvojnih projekata, tehnologija i novih inovativnih ideja, odgovornih i okolišno održivih rješenja o zbrinjavanju opasnih vrsta otpada na području Republike Hrvatske.
 • Proaktivna, stručna i inženjerska komunikacija s tijelima državne uprave i lokalne uprave (Hrvatski sabor, ministarstva, općine, gradovi, županije itd.), ali jednako tako i s nevladinim organizacijama i ekološkim pokretima.
  Poštivanje pravila struke i profesionalnost pri tom su nužni za objektivnost i nepristranost.
 • Strateška razmišljanja o promjenama u prostornim planovima i uključenju najprihvatljivijih lokacija za prihvat i obradu opasnog otpada.
 • Razvoj modernih i sigurnih tehnologija obrade opasnog i neopasnog otpada te stvaranje prostora za financijske stimulanse i poticaje za ovakve projekte (obrada zauljenog otpada, kiselina i lužina, muljeva, masti, onečišćene zemlje, infektivnog otpada itd.).
 • Proširenje poslova i uključenje novih investitora uz poštivanje zakonske regulative gospodarenja otpadom u skladu sa hrvatskim, europskim i svjetskim standardima.

Organizacijska struktura

Galerija