O nama

KEMIS-Termoclean d.o.o. jedna je od vodećih tvrtki u Republici Hrvatskoj koja nudi cjelovita rješenja na području industrijskih i kemijskih čišćenja te gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom. Vrhunskom realizacijom naših usluga, želimo održavati zadovoljstvo naših kupaca na najvišoj razini.

KEMIS-Termoclean posluje u sastavu grupacije GORENJE iz Republike Slovenije koje pak posluje od 2018. godine u sklopu kineske grupacije HISENSE Group. Prema kvaliteti bonitetne izvrsnosti spadamo među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte. Imamo preko 700 zadovoljnih klijenata.

Rezultat našeg rada je smanjenje rizika u Vašem poslovanju.

Smanjujemo i neutraliziramo negativne utjecaje na okoliš – nečistoća i zagađenja, otpada iz proizvodnje i uslužnih djelatnosti itd.

Čišćim okolišem omogućavamo našem klijentu veću produktivnost, pouzdanost i kontinuiranost rada, više zdravlja i sigurnosti na radu što sve skupa donosi manje troškove poslovanja.

Obavljamo razna industrijska i kemijska čišćenja uređaja i objekata svih veličina od malih obrta i restorana, pa sve do velikih proizvodnih procesa u industrijskim postrojenjima. Između ostalog čistimo kuhinjske mastolovce, separatore ulja, spremnike naftnih derivata i kemikalija, spremnike, cjevovode, kotlove, rashladne tornjeve, ionske izmjenjivače, nehrđajući čelik, čistimo i pasiviziramo inox materijale, obavljamo ultrazvučna čišćenja, antikorozivnu zaštitu, visokotlačna pranja, obavljamo hitne intervencije, saniramo onečišćenja, požarišta itd.

Prisutni smo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i najveći smo izvoznici opasnog otpada u države EU. Sakupljamo otpad iz industrije, maloprodaje, javnih ustanova, bolnica, malih tvrtki, obrta i drugih institucija.

Poslujemo kroz integrirani sustav upravljanja i certificirani smo najpoznatijim međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SCCp. Imamo također sve potrebne dozvole i rješenja za industrijska i kemijska čišćenja te gospodarenje otpadom od strane nadležnih institucija.

Sjedište Uprave je u Zagrebu u industrijskoj zoni na Žitnjaku u poslovnoj zgradi Gorenja. Pri Upravi pozicionirane su i služba komercijale, kadrovski poslovi, financije i računovodstvo, kontroling, razvoj i integrirani sustav upravljanja. Službe komercijale i operative također imaju zajedničke poslovne jedinice u Sesvetskom Kraljevcu i Novom Vinodolskom. 

U Republici Hrvatskoj imamo 3 lokacije za privremeno skladištenje otpada s velikim kapacitetima skladištenja:

 • Skladište opasnog i neopasnog otpada Jastrebarsko
 • Skladište opasnog i neopasnog otpada Novi Vinodolski
 • Skladište neopasnog otpada Sesvetski Kraljevec.

LOKACIJE

Najveća vrijednost naše tvrtke su ZAPOSLENICI.

KEMIS-Termoclean d.o.o. broji više od 60 zaposlenika kojih je najviše u Operativi odnosno čišćenjima, prihvatu i obradi otpada. Naše iskustvo i znanje, stručna osposobljenost u industrijskim i kemijskim čišćenjima, sakupljanju i zbrinjavanju otpada od presudne su važnosti za izvrsnost naših usluga. Svi naši radnici, pored dugogodišnjeg iskustva na ovim poslovima, imaju položene potrebne ispite za rad s opasnim i toksičnim materijalima, kao i ispite s područja zaštite na radu, vatrogasne tečajeve, tečajeve prve pomoći, tečajeve za rad na siguran način pojedinim alatima i strojevima itd. Vozači svih kategorija koji prevoze otpad imaju položen ADR ispit za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. Vodimo računa o visokoj razini sigurnosti ne samo naših djelatnika već klijenata, partnera i kooperanata.

20 % naših zaposlenika ima visoku i višu stručnu spremu. To je multidisciplinaran stručni tim sastavljen od inženjera kemije, rudarstva, geologije, ekoinženjerstva, ekologije, socijalnog rada, ekonomije, financijskog menadžmenta itd.

Gosp. Zoran Matić bio je na poziciji direktora društva od osnutka tvrtke 2007. do 2021. godine. Gosp. Damir Dražetić je direktor društva od 2021. godine.

Direktor tvrtke istovremeno je i Predsjednik Uprave te upravlja kolegijima Uprave na kojima između ostalog Stručni kolegij potvrđuje godišnje i izvanredne Ciljeve ISU – integriranog sustava upravljanja. U Ciljeve ISU postavljaju se sve značajne planirane aktivnosti, programi, projekti koji na neposredan ili posredan način povećavaju kvalitetu poslovanja, unaprjeđuju zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu.

Stručni kolegij Uprave tvrtke KEMIS-Termoclean d.o.o. čine:

 • Direktor društva
 • Voditelj kadrovskih poslova
 • Voditelj računovodstva i financija
 • Direktor komercijale
 • Direktor operative
 • Direktor skladišta otpada
 • Voditelj kontrolinga
 • Savjetnik direktora društva (ISU i Razvoj).

Organizacijska struktura KEMIS-Termoclean d.o.o.

Pri izvođenju radova koristimo raznovrsnu profesionalnu opremu koju kontinuirano obnavljamo i moderniziramo. Pored opreme za čišćenja (pumpe, crijeva i sl.), imamo i veliki vozni park s uslugama prijevoza otpada (vakum-autocisterne s visokotlačnim pumpama za pranje, kamione sandučare, kamione s rampom, kombi vozila, viličare za manipulaciju teretom itd.). Sva oprema posjeduje odgovarajuće ateste za rad poštujući sve zakonske zahtjeve, a sva vozila koje prevoze opasni otpad ADR certifikate.

Poslovi sakupljanja otpada, skladištenje opasnog i neopasnog otpada, briga oko sustavnog zbrinjavanja i konačne obrade otpada, uz uvođenje novih tehnologija i razvojnih projekata, sve uz potpuno poštivanje zakonskih i ostalih zahtjeva u kojem su svi poslovni procesi uključeni u cjeloviti životni ciklus tzv. „life cycle“.

Tvrtka posluje kroz INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA uz certificirane norme sustava upravljanja. Opseg primjene sustava upravljanja uključuje gospodarenje otpadom te industrijska i kemijska čišćenja.

Nositelji smo Bisnodeovog Zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti AAA po kojem spadamo u najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte u Hrvatskoj. Ispunjavamo kriterije bonitetne izvrsnosti za 2016., 2017. i 2018. godinu i jedan smo od najpouzdanijih hrvatskih poslovnih subjekata koji ima pravo koristiti status Zlatna izvrsnost, kao simbol ocjene bonitetne izvrsnosti. Osvajali smo u nekoliko navrata nagradu ˝Zlatna kuna˝ u domeni najprofitabilnijih tvrtki kao i nagradu ˝Gazela˝ koja se dodjeljuje  tvrtkama koje ostvaruju najbrži rast.     

Bisnode certifikat

Imamo 4 certificirane međunarodne norme (certifikata):

Robustan, vjerodostojan i pouzdan sustav je naš alat za postizanje poslovne izvrsnosti kroz kvalitetnu, brzu i učinkovitu uslugu, sve uz visoke mjere sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša. Kao tvrtka kojoj je core-business zaštita okoliša, logično je da je naš sustav upravljanja okolišem bude iznimno izvrstan i pogonski motor cijelog integriranog sustava.

 

 

POLITIKA ISU (integriranog sustava upravljanja) središnji je strateški dokument tvrtke koji integrira sve pojedinačne poslovne procese, sustave upravljanja i certifikate, te određuje strategiju i viziju dugoročnog poslovanja. Politika se sastoji se od 7 temeljnih načela od kojih su društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj načela svih načela.

Politika ISU objavljena je 5. lipnja 2018. godine na dan koji se u cijelom svijetu obilježava kao Svjetski Dan zaštite okoliša.

Politika ISU je kvalitetna nadogradnja “Politike upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša” iz 2008. godine.

SVI MI u KEMIS-Termocleanu dio smo integriranog sustava upravljanja i snosimo pojedinačne i zajedničke odgovornosti u njegovoj provedbi.   

Područje kojim se bavimo, industrijsko i kemijsko čišćenje, gospodarenje različitim vrstama otpada, a posebno gospodarenje opasnim otpadom zahtijeva poštivanje maksimalnih operativnih standarda zaštite i sigurnosti. Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava poput primjerice toksičnosti, mutagenosti, zaraznosti, karcinogenosti, nadražljivosti, zapaljivosti itd. Neškodljivo uklanjanje, pravilno i kontrolirano zbrinjavanje opasnog otpada prijeko je potrebno kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi i zagadio okoliš.

Zaštiti od požara posvećujemo puno pažnje. Hale u kojima se skladište opasne tvari opremljene su senzorima dima i u slučaju požara aktivira se alarm i pokreće sistem automatskog gašenja vatre vatrogasnom pjenom ili prahom, ovisno o vrsti požara. Termovizijskim kamerama radnici kontroliraju hale kako bi bili sigurni da nigdje u skladištima nema nekotroliranog rasta temperature.

Prema međunarodnim normama ovo su vrlo značajni aspekti okoliša (potencijalni negativni utjecaji na okoliš) i jednako tako značajni rizici za sigurnost i zdravlje čovjeka.

MEĐUTIM „U NAŠIM RUKAMA“, SVI RIZICI VAŠIH ASPEKATA BITI ĆE POTPUNO NEUTRALIZIRANI.

Tvrtka KEMIS-Termoclean d.o.o. osnovana je 10. srpnja 2007. godine udruživanjem tvrtki KEMIS d.o.o. i Termoclean-Zg d.o.o.. Obje tvrtke su od svojih početaka među vodećima u svom području.

Tvrtka Termoclean-Zg d.o.o. osnovana je 1989. godine. Osnivači i vlasnici tvrtke su stručnjaci s iskustvom u industrijskim i kemijskim čišćenjima, bajcanjima i antikorozivnoj zaštiti. Tijekom rada na industrijskim i kemijskim čišćenjima pojavio se problem zbrinjavanja otpada nastalog u operativnim procesima, kao i industrijskog otpada iz proizvodnih i drugih pogona, pa se Termoclean-Zg sve više orijentirao na problematiku zbrinjavanja opasnog i ostalog otpada, u čemu su bili među pionirima na tom području u Hrvatskoj.

Tvrtka KEMIS d.o.o. osnovana je 1997. godine u Zagrebu kao odgovor na tadašnje kompleksno stanje na području zbrinjavanja opasnog otpada u Hrvatskoj. Zbog nedostatka pogona i kapaciteta za obradu opasnog otpada u Hrvatskoj, tvrtka se od samog početka morala okrenuti izvozu opasnog otpada i njegovu zbrinjavanju u zemljama s odgovarajućom infrastrukturom (Austrija, Njemačka, Mađarska, Španjolska itd.).

Udruživanjem dviju izvrsnih tvrtki proširuje se spektar zajedničkih djelatnosti, povećava sinergija i kvaliteta usluga te se snižavaju operativni troškovi. Od zbrinjavanja opasnog otpada iz vremena kada još nisu ni postojali krovni zakoni o otpadu, preko zajedničkih projekata sakupljanja rabljenih ulja u suradnji sa ZGO, kao najveći dobavljači za prvu hrvatsku spalionicu opasnog otpada, kao izvođači radova na održavanju i kemijskom čišćenju postrojenja posebno kod posebno osjetljivih i složenih radova postupanja sa opasnim otpadnim tvarima u uobičajenim i izvanrednim situacijama, te kao konzultanti u specifičnim problemima postupanja i zbrinjavanja opasnog otpada, tvrtka se profilirala u najvećeg izvoznika opasnog otpada u Hrvatskoj.

Nudimo cjelovita, pouzdana, sigurna i troškovno prihvatljiva rješenja na području industrijskih čišćenja i gospodarenja otpadom. Najveći smo izvoznici opasnog otpada u Hrvatskoj, ali mišljenja smo da je u Republici Hrvatskoj potrebno kroz stručnu i profesionalnu raspravu podržavati kvalitetne projekte zbrinjavanja i obrade otpada. Pri tom tehnologija mora biti maksimalno sigurna za okoliš i doprinositi smanjenju negativnih utjecaja. To bi u konačnici smanjilo rizike i opasnosti za ljude i okoliš kao i troškove korisnicima ovih usluga.

 • Razvoj svijesti i poticanje, istraživanje, provedba i razvoj održivih razvojnih projekata, tehnologija i novih inovativnih ideja, odgovornih i okolišno održivih rješenja o zbrinjavanju opasnih vrsta otpada na području Republike Hrvatske.
 • Proaktivna, stručna i inženjerska komunikacija s tijelima državne uprave i lokalne uprave (Hrvatski sabor, ministarstva, općine, gradovi, županije itd.), ali jednako tako i s nevladinim organizacijama i ekološkim pokretima.
  Poštivanje pravila struke i profesionalnost pri tom su nužni za objektivnost i nepristranost.
 • Strateška razmišljanja o promjenama u prostornim planovima i uključenju najprihvatljivijih lokacija za prihvat i obradu opasnog otpada.
 • Razvoj modernih i sigurnih tehnologija obrade opasnog i neopasnog otpada te stvaranje prostora za financijske stimulanse i poticaje za ovakve projekte (obrada zauljenog otpada, kiselina i lužina, muljeva, masti, onečišćene zemlje, infektivnog otpada itd.).
 • Proširenje poslova i uključenje novih investitora uz poštivanje zakonske regulative gospodarenja otpadom u skladu sa hrvatskim, europskim i svjetskim standardima.

Organizacijska struktura

Galerija