Reference

KEMIS-Termoclean d.o.o. ostvaruje široki spektar poslovne suradnje na području industrijskih i kemijskih čišćenja te gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom. Popis naših referenci je velik i raznolik te uključuje klijente najrazličitijih vrsta (vodeće industrijske i maloprodajne kompanije, institucije državne uprave i lokalne uprave, znanstveno-edukacijske ustanove, kulturne institucije, restorani, servisi, zdravstvene ustanove, manje tvrtke itd.).

Iznad svega i u svim slučajevima naš moto je ZADOVOLJAN KLIJENT.

Ponosno ističemo podatak o suradnji s više od 700 različitih cijenjenih klijenata.
Popis klijenata s kojima je suradnja bila najizraženija u posljednjih 10-ak godina (po abecednom redu):

 • ATLANTIC GRUPA d.d.
 • BELUPO, lijekovi i kozmetika d.d.
 • COCA COLA HBC Hrvatska d.o.o.
 • CROATIA AIRLINES d.d.
 • DM DROGERIE MARKT Hrvatska d.o.o.
 • DUKAT d.d.
 • ELKA d.o.o.
 • ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
 • FIDELTA d.o.o.
 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 • FRANCK d.o.o.
 • GENERA d.d.
 • GORENJE ZAGREB d.o.o.
 • HALMED – Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 • HEP d.d.
 • HOLCIM Hrvatska d.o.o.
 • HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
 • HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE – HNK ZAGREB
 • IKEA HRVATSKA d.o.o.
 • INA d.d.
 • IRB – INSTITUR RUĐER BOŠKOVIĆ
 • IREX AROMA d.o.o.
 • JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.
 • JADROLINIJA d.d.
 • KAMGRAD d.o.o.
 • KAUFLAND k.d.
 • KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – Zagreb
 • KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
 • KRAŠ d.d.
 • LEDO d.d.
 • MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d.
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
 • MINISTARSTVO OBRANE RH
 • MUP – MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
 • PETROKEMIJA d.d.
 • PLAVA LAGUNA d.d.
 • PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 • PODRAVKA d.d.
 • PRINTERA GRUPA d.o.o.
 • RADIN PRINT d.o.o.
 • SCOT BADER d.o.o.
 • SIEMENS Hrvatska d.d.
 • SPECTRA-MEDIA d.o.o.
 • ULJANIK GRUPA d.d.
 • VETROPACK STRAŽA d.d.
 • VG ČISTOĆA d.o.o.
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
 • ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o.
 • ZAGREBAČKE OTPADNE VODE ZOV d.o.o.
 • ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.