Industrijska i kemijska čišćenja

Obavljamo industrijska i kemijska čišćenja opreme od ugljičnih čelika, nehrđajućih čelika, aluminija i obojenih metala, separatora, kanalizacije i različite druge opreme u industrijskim postrojenjima, tvrtkama, obrtima itd. Imamo vlastito skladište opasnih kemikalija i krećemo odmah po pozivu na redovno ili izvanredno čišćenje. Sav nastali otpad nakon čišćenja naša je briga, preuzimamo ga i postupamo dalje s njim na propisani način.

U poslovima čišćenja i gospodarenja otpadom imamo dugogodišnje iskustvo i veliki broj zadovoljnih klijenata. Surađujemo i u partnerstvu smo isključivo s renomiranim proizvođačima opreme i sredstava. Sve radove izvodimo u skladu s najvišim svjetskim standardima kvalitete, zaštite okoliša i zaštite na radu.

ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKE OPREME I POSTROJENJA

ČIŠĆENJE NOVIH POSTROJENJA

Čistimo termoenergetska, petrokemijska, rafinerijska, kemijska i ostala postrojenja. Primjenom postupka cirkulacije, bajcanja ili natapanja unutarnje površine tek montiranih spremnika, izmjenjivača topline, cjevovoda i ostale opreme, dolazi do kemijskog pročišćavanja od produkata korozije i drugih naslaga. Za različite materijale koriste se različite otopine i aditivi za čišćenje. Proizvodi od nehrđajućeg čelika se istovremeno štite pasivizacijom od daljnje korozije. Ovo je posebno važno i neophodno kod cjevovoda ili druge opreme izrađene od nehrđajućih čelika – INOX.

ČIŠĆENJE POSTROJENJA U UPOTREBI

Čistimo objekte različitih veličina poput kotlova na brodovima, toplinskih stanica, kotlovnica, energana u industrijskim postrojenjima, termoelektrana i sl. Ovdje spada i odmašćivanje raznih cjevovoda kisika i drugih tehnoloških i medicinskih plinova. Uklanjamo depozit sa stjenki cjevovoda i opreme što podrazumijeva primjenu različitih tehnologija, ovisno o sastavu depozita i materijalu izrade cjevovoda opreme.

ČIŠĆENJA I PASIVIZACIJA OPREME OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Nehrđajući čelik zbog svog kemijskog sastava ima povećanu otpornost na koroziju. Usprkos tome ovisno o sastavu, te okolini u kojoj se nalazi (npr. priobalno područje ili atmosfera koja sadrži i tragove slobodnog željeza ili klora), čelik se korozijski različito ponaša, te može doći do interkristalne, pukotinske ili neke druge vrste korozije. Čišćenje se obavlja postupcima bajcanja, cirkulacije i natapanja i to posebnim smjesama kiselina i inhibitora korozije. Obavljamo pasivizaciju nove opreme, te odmašćivanje, čišćenje i pasivizaciju korištene opreme. Najčešće su to čišćenja spremnika, izmjenjivača topline i cjevovoda.

ČIŠĆENJE ALUMINIJA

Izvodimo radove čišćenja i pasivizacije aluminija. Aluminij se prvo čisti, a onda se tretira posebnim otopinama koje stvaraju zaštitni sloj aluminijevog oksida.

ČIŠĆENJE SPREMNIKA NAFTNIH DERIVATA, CJEVOVODA I OSTALE OPREME

Ove radove izvodimo dugi niz godina u raznim industrijskim pogonima, rafinerijama, željezničkim depoima, brodovima i sl. U ovu grupu poslova spada i čišćenje raznih uljnih i drugih zagađenja od taloga ugljikovodika (izlijevanja, akcidenti) te odmašćivanja raznih cjevovoda kisika i drugih tehnoloških i medicinskih plinova. Čistimo sve vrste spremnika (naftni derivati, goriva, ulja, sirovine) do potpune čistoće tzv. «gas – free» čistoće, uz ispitivanje eksplozivnosti i zbrinjavanje otpadnih taloga i voda od pranja. Također čistimo odvajače ulje/voda (separatori) u industrijskim pogonima i radionicama, kao i drugu zauljenu opremu ili objekte.

ČIŠĆENJE SEPARATORA I MASTOLOVACA

Separatori mineralnih ulja i mastolovci (kuhinjski separatori u u objektima za pripremu hrane) podliježu posebnim propisima održavanja i čišćenja. Njihovo redovito održavanje je najbolji način za izbjegavanja visokih troškove koji se događaju pri začepljivanju. Naše ekipe dolaze na Vašu lokaciju te posebnim vakum-cisternama ispumpavaju i čiste separatore i mastolovce kako u redovnim intervalima, tako u izvanrednim situacijama.

Poseban naglasak stavljamo na čišćenje kuhinjskih mastolovaca na kanalizacijskim ispustima iz kuhinja. Ovi objekti zahtijevaju redovito čišćenje kako ne bi došlo do začepljenja kanalizacijskih odvoda, a sadržaj mastolovca (otpadne masnoće) zahtjeva posebno postupanje i zbrinjavanje. Podsjećamo na zakonsku obvezu da svi objekti za služenje hrane moraju imati ugrađen mastolovac. Uz mastolovce bavimo se i čišćenjima svih ostalih separatora, kao npr. separatori u automehaničarskim radionicama, autopraonicama i ostalim poslovnim objektima.

Imamo i dugogodišnje iskustvo u čišćenju bio-rotora, za što smo dugo vremena glavni izvođači u Hrvatskim autocestama.

ČIŠĆENJE, ISPITIVANJE, SNIMANJE I SANACIJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA

Kanalizacijski sustavi se projektiraju i održavaju prema međunarodnim normama što uključuje redovito održavanje na takav način da zadovolji visoki stupanj sigurnosti. Svako nepridržavanje ovih obveza povlači za sobom visoke novčane kazne. Naše usluge čišćenja, ispitivanja i sanacije u skladu su s najmodernijim postupcima u svijetu.

Održavamo, čistimo, ispitujemo i saniramo sve vrste odvodnih i kanalizacijskih sustava za oborinske, sanitarne i tehnološke vode. Osiguravamo redovna čišćenja podzemnih cjevovoda, kanala, šahtova, slivnika i žljebova, a također obavljamo i izvanredna čišćenja kada se pojave problemi u protjecanju.

Kanalizacijske cijevi i objekte čistimo specijalnim vozilima, kombi cisternama s vakum usisnom pumpom (slivničar) i visokotlačnom pumpom za odštopavanje (WOMA). Održavanje se provodi pomoću vozila s kombiniranom opremom za visokotlačno pranje i usisavanje s tehnikom za pročišćavanje voda, koja omogućuje postizanje efikasanog načina rada i štedljivog postupanja s resursima. Za uklanjanje prepreka za otjecanje i korozije koristimo različite specijalne alate. Za teža začepljenja koristimo i specijalne strojeve za probijanje – roto dizne i freze.

Pored toga obavljamo ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava, video snimanja cjevovoda CCTV, dajemo prijedloge sanacije oštećenih cjevovoda i sanaciju bez otkopavanja plastificiranjem unutrašnjosti takozvanim „in liningom“.

Nakon redovnog čišćenja cijevi kanalizacije u mogućnosti smo ispitati vodonepropusnost kanalizacije te po potrebi obaviti interventno uslugu sanacije.

VRSTE ČIŠĆENJA KANALIZACIJE 

Sustavi kanalizacije i odvodnje grade se i koriste da bi se očuvala kvaliteta voda i tla, ali i zbog zaštite različitih objekata. Korisnici ovih sustava dužni su kontrolirati, čistiti i održavati sustave kanalizacije i otklanjati oštećenja kako bi sustav uvijek bio sposoban za rad.

Razlikujemo slijedeće vrste čišćenja i slijedeće stupnjeve kvalitete:

 • Osnovno čišćenje (prvo, odnosno intenzivno čišćenje)
 • Redovno čišćenje – u okviru održavanja (ovisno o potrebi)
 • Izvanredno specijalno čišćenje (npr. zbog prepreka u protjecanju, priprema za inspekciju kanalizacije)
 • Posebno čišćenje (npr. specijalnih profila, velikih profila ili sifona)

DOKUMENTIRANJE STANJA KANALIZACIJSKE MREŽE

Nestručan rad, građevinski nedostaci i štete, kao i vanjski utjecaji, mogu dovesti do smetnji u radu sustava za odvodnju, koji se tada moraju dokumentirati i otkloniti. Nakon pranja i ispitivanja vodonepropusnosti, izrađuje se dokument u kojem se definira stanje kanalizacijske mreže i to:

 • propuštanje
 • in- i eks-filtracija
 • prepreke za otjecanje
 • razlike u položaju
 • mehaničko habanje
 • korozija
 • deformacije
 • pukotine
 • pucanja i/ili urušavanja cijevi.

Dokumentiranje se u načelu provodi ulaskom u sustav odvodnje ili pomoću TV-inspekcije.

HITNE OKOLIŠNE INTERVENCIJE I SANACIJA

Imamo veliko iskustvo u čišćenju različitih vrsta zagađenja u slučajevima izvanrednih situacija (uljna zagađenja, raščišćavanje nakon požara, divlja odlagališta otpada, skladišta otpada, onečišćeno tlo itd.). Naše mobilne ekipe brzo izlaze na teren te profesionalno, sigurno i dokumentirano provode sanaciju.

Pružamo usluge hitnih okolišnih intervencija u slučajevima akcidentnih ispuštanja toksičnih i štetnih tvari u okoliš. Usluge pokrivaju kompletan obuhvat aktivnosti od primarne intervencije usmjerene na uklanjanje onečišćujućih tvari do oporavka i sanacije lokacije.

Usluge hitnih okolišnih intervencija mogu biti mobilizirane 24 sata na dan na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske.

Tim za hitne slučajeve se mobilizira se cca 60 minuta od primanja informacije o nesreći.

Brojevi telefona za hitne slučajeve su:

098/ 595-300
091/ 500-6379 

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Naša tvrtka dugi niz godina izvodi radove antikorozivne zaštite (AKZ) i pripreme površina po svjetskim standardima. 

Radove obavljamo na spremnicima, cjevovodima, industrijskim postrojenjima, u brodogradnji, te građevinarstvu. 

U mogućnosti smo organizirati radilišta na terenu, te svojom mobilnošću i tehničkim pomagalima profesionalno izvoditi sve vrste radova sa stručno specijaliziranim djelatnicima s dugogodišnjim iskustvom na području antikorozivne zaštite. 

Primjenjujemo najkvalitetnije premaze za zaštitu metala od korozije renomiranih proizvođača boja.

Galerija