KEMIS-Termoclean imenovan za pravnu osobu od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Zagreba

Gradska Skupština Grada Zagreba, na 32. sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine, donijela je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba.

KEMIS-Termoclean d.o.o. je između ostalih imenovan kao pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba u segmentu osiguravanja stručnjaka i mehanizacije potrebnih za asanaciju* u skupini zadaća: analiza zraka, tla, vode i asanacija te po nalogu Gradske Skupštine Grada Zagreba izradili smo Operativni plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite KEMIS-Termoclean d.o.o.

Operativni plan izrađuje se zbog utvrđivanja organizacije, načina aktiviranja i djelovanja društva, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno tehničkih sredstava, te provođenja zadaća (kada – prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće). Operativni plan razrađuje odgovornosti i ovlasti načina koordiniranja provođenja zadaća, način provođenja zadaće s uputama i provođenjem nadzora, te komunikacijskih rješenja, suradnje i izvješćivanja.

Imenovanje u kredibilnu grupu pravnih osoba u sustavu civilne zaštite je još jedan pokazatelj kvalitete našeg poslovanja.

* ASANACIJA (prema lat. sanus: zdrav) – poduzimanje koordiniranih tehničkih, medicinskih, poljoprivrednih i kulturnih mjera da bi se u nekom kraju uklonili izvori za širenje nekih opasnih zaraznih i socijalnih bolesti (malarije, crijevnih bolesti).