GOOD PRACTICE EXAMPLE – “WORK IN LIMITED AND CONCENTRATED SPACES”

As part of the educational program "Protect yourself with knowledge!", The Institute for the Advancement of Occupational Safety in cooperation with the Croatian Employers Association, organized a workshop on "Performing work in confined spaces and measures for occupational safety." The workshop was attended by a number of experts responsible for...

PRIMJER DOBRE PRAKSE – „RAD U OGRANIČENIM I SKUČENIM PROSTORIMA“

U okviru edukativnog programa „Zaštiti se znanjem!“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, organizirao je radionicu na temu „Izvođenje radova u skučenim prostorima i mjere zaštite na radu“. Na radionici su sudjelovali brojni stručnjaci odgovorni za zaštitu na radu i osobe koje u djelokrugu...

XV. INTERNATIONAL WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM ZAGREB 2018

We participated in the XV. International Waste Management Symposium Zagreb 2018 organized by HUGO and ISWA. The aim of the Symposium was to analyze the existing waste management systems, define the best possible basis for decision-making in individual segments of waste management, at the level of the state, regional and...

XV. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GOSPODARENJE OTPADOM ZAGREB 2018

Sudjelovali smo na XV. Međunarodnom simpoziju gospodarenje otpadom Zagreb 2018 u organizaciji HUGO i ISWA. Cilj Simpozija je bio analizirati postojeće sustave gospodarenja otpadom, definirati što kvalitetniju podlogu za donošenje odluka u pojedinim segmentima gospodarenja otpadom, na razini države, regionalne i lokalne samouprave i gospodarskih subjekata, razmotriti mogućnosti za materijalnu...