USPJEŠAN nadzorni AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA ISO 9001 I ISO 14001

Certifikacijska kuća Adria Norma d.o.o. provela je nadzorni audit naše tvrtke prema zahtjevima normi sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015 krajem srpnja 2018. godine. Audit je obavljen na lokacijama Uprave u Zagrebu i skladišta opasnog otpada u Jastrebarskom. Auditori su posebno pohvalili pozitivne strane reintegracije...