USPJEŠAN nadzorni AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA ISO 9001 I ISO 14001

Certifikacijska kuća Adria Norma d.o.o. provela je nadzorni audit naše tvrtke prema zahtjevima normi sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015 krajem srpnja 2018. godine.

Audit je obavljen na lokacijama Uprave u Zagrebu i skladišta opasnog otpada u Jastrebarskom. Auditori su posebno pohvalili pozitivne strane reintegracije sustava upravljanja koja je započela objavom nove Politike integriranog sustava upravljanja te novim konceptom utvrđivanja i praćenja ciljeva i projekata. Nesukladnosti nismo imali, a kao pozitivne točke spomenuli su viziju managementa, potpunu usklađenost sa zakonskim zahtjevima, bez ozljeda na radu, zadovoljstvo klijenata i poboljšanje učinkovitosti sustava. Također auditori su pozdravili logični početak integracije OHSAS-sustava s već integriranim sustavima ISO 9001 i ISO 14001.