VISIT TO WASTE INCINERATORS IN AUSTRIA

On 27 May 2019, a KEMIS-Termoclean delegation visited two non-hazardous waste incinerators in Austria. These are EVNs and ENAGES companies that our company has been successfully working with for many years. The delegation was acquainted with the complete operation of the incinerators from the moment of taking over the waste,...

Posjet spalionicama otpada u Austriji

Delegacija tvrtke KEMIS-Termoclean je 27. svibnja 2019. godine posjetila dvije spalionice neopasnog otpada u Austriji. Radi se o EVN-u i ENAGES-u tvrtkama s kojima naša tvrtka uspješno surađuje već dugi niz godina. Delegacija se upoznala sa kompletnim radom spalionica od trenutka preuzimanja otpada, pripreme prije spaljivanja, njegove termičke obrade, proizvodnje...