WASTE CONFERENCE 2019 (ORGANIZATION MAGAZINE „KOMUNAL“)

More than 200 participants gathered at the Westin Hotel in Zagreb to discuss the current state and key sectoral challenges of waste management. After 6 years of Croatian EU membership, the set goals have not been achieved, so we are threatened with penalties. The Croatian model is often confusing us...

KONFERENCIJA O OTPADU U ORGANIZACIJI ČASOPISA KOMUNAL

Više od 200 sudionika okupilo se u zagrebačkom hotelu Westin 30. rujna 2019.g. kako bi raspravilo trenutno stanje i ključne sektorske izazove gospodarenja otpadom. Nakon 6 godina hrvatskog članstva u EU nisu ostvareni postavljeni ciljevi pa nam prijete penali. Hrvatski model zbog oprečne i nepravovremene regulative često nas zbunjuje. O...