KONFERENCIJA O OTPADU U ORGANIZACIJI ČASOPISA KOMUNAL

Više od 200 sudionika okupilo se u zagrebačkom hotelu Westin 30. rujna 2019.g. kako bi raspravilo trenutno stanje i ključne sektorske izazove gospodarenja otpadom. Nakon 6 godina hrvatskog članstva u EU nisu ostvareni postavljeni ciljevi pa nam prijete penali. Hrvatski model zbog oprečne i nepravovremene regulative često nas zbunjuje. O problemima, rješenjima, izazovima i inovacijama raspravljalo se kroz tri tematska bloka:

I – Odvojeno sakupljanje, problematika plastike i tehnologije za preradu otpada,

II – Javni natječaji i zakonska regulativa u sektoru otpada te

III – Uloga JLS, odlagališta i termička obrada otpada.

Mi u Kemisu podržavamo ostvarenje sustavne i održive strategije gospodarenja otpadom koja omogućava ostvarenja kvalitetnih infrastrukturnih objekata za prihvat i obradu otpada. Sve dakako uz poštivanje najviših standarda zaštite zdravlja i okoliša, uz argumentiranu riječ struke i izbjegavanje politizacije. Na sadašnji način Hrvatska godišnje gubi stotine milijuna Eura zbog nepostojanja strategije ni infrastrukture. Preduvjet za ovakve pozitivne smjerove su novi prostorni planovi. Ključ sektorskog uspjeha je izgradnja održivog sustava i nastavak edukacije.

https://www.komunal.hr/