REPORT ON THE HAZARDOUS WASTE WAREHOUSE IN JASTREBARSKO IN MAGAZINE NACIONAL

In magazine Nacional, attached to Mega Watt from May 2018, a reportage from the largest hazardous waste storage facility in Croatia, the Kemis Warehouse in Jastrebarsko, was presented, with an interesting interview with KEMIS-Termoclean Director Zoran Matic. The director presented the business of our company, which set the highest standards...

REPORTAŽA O SKLADIŠTU OPASNOG OTPADA U JASTREBARSKOM U NACIONALU

U Nacionalu u prilogu Mega Watt iz svibnja 2018. godine prikazana je reportaža iz najvećeg skladišta opasnog otpada u Hrvatskoj, Kemisova skladišta u Jastrebarskom, uz zanimljiv intervju s direktorom KEMIS-Termocleana Zoranom Matićem. Direktor je predstavio poslovanje naše tvrtke koja je postavila najviše standarde kvalitete usluga i sigurnosti, ali istaknuo je...

IFAT International Fair in Munich

An expert group of 10 Kemis employees from all organizational parts of the company have traditionally been at the leading IFAT international fair in Munich this year. IFAT is an international fair for technologies for waste, water, raw materials and wastewater management. Keeping track of world-class trends and achievements, the...

Međunarodni sajam IFAT u Munchenu

Stručna grupa od 10 Kemisovih zaposlenika iz svih organizacijskih dijelova tvrtke bili su tradicionalno i ove godine na vodećem međunarodnom sajmu zaštite okoliša IFAT u Münchenu. IFAT je međunarodni sajam tehnologija za gospodarenje otpadom, vodama, sirovinama i odvodnju. Praćenje trendova i dostignuća na svjetskoj razini, najboljih tehnoloških rješenja s područja...