Suradnja s Agronomskim fakultetom na projektu „Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura“

„Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura“ naziv je projekta kojeg provodi već četvrtu godinu Agronomski fakultet na čelu s voditeljem projekta prof. dr. sc. Neven Voćom sa svojim stručnim timom. Projekt financira HRZZ- Hrvatska zaklada za znanost, au njemu su uključeni KEMIS-Termoclean d.o.o., ZOV – Zagrebačke otpadne vode d.o.o. i Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. 

KEMIS-Termoclean uključen u projekt od početka 2019. godine. Naime kao tvrtka koja se bavi gospodarenjem otpadom sudjelovali smo na suradnji oko uzorkovanja i prijevoza otpadnog mulja s pročistača voda do pokusnih polja. Otpadni mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ZOV-a odvozili smo na dvije lokacije Agronomskog fakulteta na kojima su locirani pokusi. Svake godine smo tako u ožujku odvozili 1200 kg otpadnog mulja na Sljeme – Centar za travnjaštvo i 200 kg za Maksimir na lokaciju odmah pored Agronomskog fakulteta. Mulj je pakiran u vreće zbog lakše manipulacije,a prikupljanje se datumski poklapalo s uzorkovanjem NZJZ Andrija Štampar kako bi se mogao dobiti istovjetan uzorak na analizama. 

Ideja projekta je korištenje mulja u proizvodnji energetskih kultura, koje bi na taj način bile oslobođene problema sa zdravstvenom reputacijom proizvoda. Naime biomasa predstavlja optimalan oblik među obnovljivim izvorima energije jer je izvor gotovo svih korisnih oblika energije. Zbog svega navedenog, kao idealne energetske kulture se nameću sterilna rizomatska trava Miscanthus x giganteus i biljka iz porodice sljezova Sida hermaphrodita. Cilj ovoga istraživanja analiza je biomase energetskih kultura Miscanthus x giganteus i Sida hermaphrodita, gnojenih različitim količinama mulja iz pročistača otpadnih voda, jednako u energetskom i ekološkom smislu.

Više o projektu možete saznati na internetskim stranicama…

Mud4Bioenergy (agr.hr)