Novi Zakon o gospodarenju otpadom, NN 84/21

Hrvatski Sabor donio je dana 23. srpnja 2021. godine novi Zakon o gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/21. Stupanjem na snagu ovoga Zakona osmog dana od dana objave, prestao je važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).  Novi zakon sadrži 18 osnovnih poglavlja i...