Integrirani audit sustava upravaljanja 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SCCp

Zbog specifičnosti situacije uzrokovane virusom COVID-19 ovlaštena certifikacijska tvrtka Adria International Cert (partnerstvo TÜV Austria) na čelu s direktorom tvrtke gosp. Marijanom Špiljarom obavili su 26. i 27. ožujka 2020. godine daljinski integrirani audit KEMIS-Termocleana po čak 4 međunarodne norme putem skype video veze. Dokumente smo prikazivali neposredno putem video veze ili smo ih slali na e-mail auditora.

Riječ je bila o recertifikacijskim auditima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015, tranziciji sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću OHSAS 18001:2007 u ISO 45001:2018 te o nadzornom auditu sigurnosnog certificiranja dobavljača SCCp:2011. Audit je organiziran prema zahtjevima spomenutih ISO normi i SCC kontrolnoj listi. Usprkos otežane komunikacijske situacije na auditu su aktivno sudjelovali rukovoditelji svih Kemisovih organizacijskih jedinica (direktor društva, kadrovska služba, računovodstvo i financije, komercijala, operativa, skladište otpada, zaštita na radu i zaštita od požara, razvoj i ISU – integrirani sustav upravljanja). 

Kemisovci su kvalitetno branili područje svojih poslovnih procesa tako da je audit prošao vrlo uspješno i nije utvrđena ni jedna nesukladnost. Svaki Kemisov zaposlenik dio je sustava upravljanja i nosi odgovornost za provedbu poslovnih procesa iz svoje zone odgovornosti s prilikom da budemo bolji i da još više unaprijedimo i pojednostavimo poslovanje. 

ZAPAŽANJA – TÜV AUSTRIA – Adria International Cert – Audit Report:

  • Provedena su vidljiva poboljšanja u sustavima upravljanja okolišem i sigurnošću i zaštitom zdravlja zaposlenika
  • Detaljna i sveobuhvatna analiza zadovoljstva kupaca
  • Definiran način praćenja ciljeva i aktivnosti koje se poduzimaju za ostvarenje istih
  • Opredjeljenje društva za društveno odgovorno poslovanje, uključenost u humanitarne akcije
  • Kvalitetnija interna komunikacija