XV. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GOSPODARENJE OTPADOM ZAGREB 2018

Sudjelovali smo na XV. Međunarodnom simpoziju gospodarenje otpadom Zagreb 2018 u organizaciji HUGO i ISWA. Cilj Simpozija je bio analizirati postojeće sustave gospodarenja otpadom, definirati što kvalitetniju podlogu za donošenje odluka u pojedinim segmentima gospodarenja otpadom, na razini države, regionalne i lokalne samouprave i gospodarskih subjekata, razmotriti mogućnosti za materijalnu i energetsku oporabu otpada, sagledati gospodarsku dimenziju gospodarenja otpadom, naći smjernice za bržu i kvalitetniju uspostavu visoke razine primjene postulata kružnog gospodarstva i potaknuti bolju suradnju znanosti i gospodarstva te ukazati na važnost komunikacije (donošenje planskih dokumenata, edukacije, informiranja i dijaloga) u cjelovitom sustavu gospodarenju otpadom te iznaći načine i smjernice za što bržom i kvalitetnijom implementacijom kružnog gospodarenja otpada u postojeće sustave.

Glavne teme Simpozija ove godine bile su:

1. Izazovi kružnog gospodarstva
2. Mogućnosti energetske oporabe otpada
3. Gospodarenje otpadnim muljem
4. Izazovi gospodarenja otpadom od plastike
5. Morski otpad i mikroplastika
6. Gospodarenje otpadom kao gospodarska aktivnost
7. Suradnja znanosti i gospodarstva u službi gospodarenja otpadom