Novi pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je novi PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM (»Narodne novine«, broj 81/2020) stupio je na snagu 23. srpnja 2020. godine i zamijenio dotadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 117/2017).

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM, za nas jedan od najznačajnijih propisa, između ostalog u članku 8. definira tehnološki proces prikupljanja otpada, u članku 9. definira tehnološki proces prihvata otpada. Članci 10. i 11. definiraju pravila u tehnološkom procesu skladištenja otpada.

Pravilnik sadrži 15 Dodataka koji su njegov sastavni dio, a koji između ostalog sadrže brojne obrasce koji korisnicima pojednostavljuju vođenje evidencija i izvještavanje nadležnih tijela o gospodarenju otpadom. Donošenjem ovog Pravilnika ostvaruje se cilj Zakona o održivom gospodarenju otpadom tj. unificiraju se svi postupci od podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, odnosno zahtjeva za upis u različite očevidnike, do njihova izdavanja neovisno o tome koje ih nadležno tijelo izdaje.

Pravilnik je donio čitav niz novosti i obveza proizvođača/posjednika otpada te pravnih osoba koje gospodare otpadom. Propisane su obveze pribavljanja financijskog jamstva za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom te police osiguranja i jamstva banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku.

Prezentacija novog Pravilnika o gospodarenju otpadom NN 81/2020

https://www.hgk.hr/documents/pogo78205f2d5867801e2.pdf