USPJEŠAN RECERTIFIKACIJSKI AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA OHSAS 18001

Certifikacijska kuća Adria Norma d.o.o. koja djeluje u ime Quality Service Zürich AG Švicarska provela je recertifikacijski audit naše tvrtke prema zahtjevima međunarodne norme sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007 u travnju 2018. godine. Pokazali smo učinkovitu implementaciju, održavanje i poboljšanje sustava tako da područje zdravlja i sigurnosti na radu predstavlja iznimno značajan segment integriranog sustava upravljanja. OHSAS certifikat je još jedna potvrda i još jedan korak iznad strogog poštivanja zakonskih zahtjeva vezanih za sigurnost i zaštitu zdravlja.

Osim toga KEMIS-Termoclean je u 2017. godini uspješno obavio treću recertifikaciju sustava i istovremenu tranziciju normi  kvalitete i zaštite okoliša ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 u ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.