Godišnji audit integriranog sustava upravljanja 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SCCp

Ovlaštena certifikacijska tvrtka TÜV Austria (partnerstvo s Adria International Cert) obavila je godišnji audit KEMIS-Termocleanovog integriranog sustava upravljanja 25. i 26. ožujka 2021. godine. Riječ je o nadzornim auditima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015, sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću ISO 45001:2018 te o nadzornom auditu sigurnosnog certificiranja dobavljača SCCp:2011. 

Dvodnevni audit organiziran je prema zahtjevima spomenutih ISO normi i SCC kontrolnoj listi. Na auditu su ove godine aktivno sudjelovali rukovoditelji svih Kemisovih organizacijskih jedinica (direktor društva, kadrovska služba, računovodstvo i financije, komercijala, operativa, skladište otpada, zaštita na radu i zaštita od požara, razvoj i ISU – integrirani sustav upravljanja). 

Auditori TÜV Austrije gosp. Marijan Špiljar i gđa. Marjeta Miholić Jeić su u dvodnevnom auditu obišli lokacije Uprave Gorenje, operativu i skladište neopasnog otpada na Kanalskom putu u Zagrebu te lokaciju operative i skladišta opasnog i neopasnog otpada u Novom Vinodolskom. Audit je prošao vrlo uspješno, tvrtka je značajno poboljšala cjelokupni sustav i nije utvrđena ni jedna nesukladnost iako je protekla godina bila specifično otežana zbog pandemije Covid-19 virusa te zbog potresa koji su zadesili našu okolicu. Postavljanjem novih rukovoditelja u službama operative, skladišta, računovodstva i financija značajno su se poboljšala kvaliteta poslovnih procesa po svim aspektima. Uprava je preuzimanjem odgovornosti za djelotvornost sustava upravljanja dokazala vodstvo i opredijeljenost u odnosu na sustav. Posebno ističemo dodatni komentar gosp. Špiljara koji je naveo da smo na pravom putu da postanemo ogledni primjerak kako bi sustav upravljanja u praksi trebao izgledati.

ZAPAŽANJA – TÜV AUSTRIA – Audit Report:

  • Vidljivi pozitivni pomaci u radu operative i skladišta 
  • Unaprijeđena dokumentacija integriranog sustava upravljanja