Poslovna jedinica Novi Vinodolski
– Skladište opasnog i neopasnog otpada,
Operativa, Komercijala

+385 1 2406 301

info@kemis-termoclean.hr

Dubrova 5
51250 Novi Vinodolski

pon - pet 8-16h

Galerija